Як пов’язані між собою проект скорочення санітарно-захисної зони та процедура оцінки впливу на довкілля.

В першу чергу, розглянемо питання планованої діяльності, коли проектується та готується для проходження експертизи умовний промисловий майданчик. Згідно до ДСНП, визначається санітарно-захисна зона даного об’єкту у відповідності до виду майбутньої діяльності, вивчаються умови розміщення і функціонування планованого об’єкту промислового призначення з об’єктами соціального та громадського призначення, враховуються існуючі санітарно-захисні зони підприємств, з якими межує об’єкт планованої діяльності. Якщо наявні об’єкти соціального чи громадського призначення, вивчається можливість розміщення промислового об’єкту із попередньою консультацією щодо можливості встановити відкориговані певні межі СЗЗ, скоротити її від нормативних вимог до необхідної та реальної картини.

Іншим прикладом може бути реконструкція та розширення промислового об’єкту, який вже має відповідні екологічні дозволи та проходив процедуру скорочення СЗЗ та вже отримував Висновок з ОВД. В даному випадку відбувається зміна параметрів, закріплених в цих дозвільних документах – побудова нових споруд чи встановлення нових джерел викидів ЗР в АП змінюють межі наявної санітарно-захисної зони та закріплені проектні показники у Звіті та Висновку з ОВД. Таким чином, потрібно наново проходити вищезазначені процедури, знову ж таки починаючи із вивчення та встановленні реальних меж санітарно-захисної зони підприємства – оскільки в оцінці впливу на довкілля вони вже мають бути описані, як встановлені відповідно до державних санітарних норм та правил.

Якщо нормативна санітарно-захисна зона не витримана – обов’язковим є отримання Висновку Держпродспоживслужби України на відповідні матеріали обґрунтування скорочення санітарно-захисної зони підприємства, з попереднім проходженням експертної комісії у ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України». Без проходження даної процедури межі санітарно-захисної зони не захищені від зовнішнього впливу, не розглядаються державними органами як врегульовані, немає можливості для проходження з позитивним результатом процедури з Оцінки впливу на довкілля та отримання Висновку з ОВД, якщо вид діяльності підприємства підпадає під дію ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Також відсутність врегульованої СЗЗ підприємства унеможливлює отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що є вимогою ЗУ «Про охорону атмосферного повітря».

Розглядаючи зв’язок проектів ОВД та СЗЗ, треба розуміти, що виконавець Звіту з оцінки впливу на довкілля не може приховати порушення санітарно-захисної зони в частині обґрунтування атмосферного забруднення. Швидше за все, у Висновку з ОВД буде зазначена умова скорочення СЗЗ та вимога до повторного проходження процедури ОВД після цього, що означає подвійні витрати для підприємства. Останнім часом в Україні серед підприємців виникає розуміння, що розміщення об’єкту промислового призначення має розпочинатися із врахування та аналізу майбутніх ризиків та витрат, пов’язаних з отриманням всіх необхідних дозволів у сфері екології та санітарного законодавства України – саме на етапі планованої діяльності. Поступово, крок за кроком, дотримання екологічного та санітарного законодавства в нашій країні стає частиною життя будь-якого промислового підприємства!