Проекти гранично допустимого скиду

Проекти гранично допустимого скиду

Проекти гранично допустимого скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти

Екологічний департамент ТОВ «Охорона-М» надає підприємствам послуги з розробки та погодження Проектів гранично допустимого скиду (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти. Дана послуга може надаватись окремо, або у складі послуг з отримання Дозволу на спеціальне водокористування, як кінцевого дозвільного документу, що надає право підприємствам на скид забруднюючих речовин, закріплює кількісні та якісні показники такого забруднення.

Надання послуги з розробки проекту ГДС охоплює цілий спектр інженерно-проектувальних робіт – від аналізу даних місцерозташування, об’єму та характеристики водного об’єкта, розрахунку показників забруднення, впливу кожної речовини на стан водного середовища та відповідності нормативному регулюванню, аналізу фонових концентрацій до обчислення та обґрунтування проектних значень у спеціальних програмних комплексах.

Пропонуємо безкоштовні консультації та попередній аналіз форми організації певного водного господарства для урахування всіх ризиків та збору вихідних даних. Запрошуємо до співпраці!

Отримати безкоштовну консультацію