Проекти зменшення санітарно-захисної зони підприємства

Проекти зменшення санітарно-захисної зони підприємства

Проекти зменшення санітарно-захисної зони підприємства

Проект зменшення санітарно-захисної зони (СЗЗ) підприємства – це окрема послуга, яку потребують підприємства, що в силу об’єктивних господарських причин порушують законодавчо встановлені розміри СЗЗ між власними виробничими потужностями та наявними місцями проживання населення навколо підприємства.

Така ситуація може виникати через зовнішню забудову, розширення території самого підприємства та/або нарощування виробничих потужностей, що тягне за собою підвищене техногенне навантаження на навколишнє природне середовище.

Надання послуг з розробки проекту зменшення СЗЗ підприємства тісно пов’язане з виконанням умов для отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, оскільки порушення встановленої нормативними документами санітарно-захисної зони унеможливлює законність роботи підприємства з точки зору екологічного та санітарного законодавства України.

Зменшення розмірів СЗЗ підприємства – це одноразова за сутністю, та водночас об’ємна інженерно-проектна робота, кінцевим етапом якої є закріплення за підприємством реальних меж СЗЗ, що підтверджується висновком державної експертної установи з охорони громадського здоров’я та затвердженням такого проекту державним контролюючим органом Міністерства здоров’я України.

Інженери-проектанти, виконуючи даний напрямок робіт, опрацьовують та обґрунтовують комплексне техногенне навантаження підприємства, рівні шуму, обсяги викидів, іонізуючі випромінювання, операції з відходами, водне господарство та всю наявну еколого-юридичну інформацію стосовно підприємства.

Запрошуємо до співпраці та гарантуємо комплексний підхід до кожного суб’єкта господарювання, що потребує скорочення власної санітарно-захисної зони. Звертайтесь за попередніми консультаціями – вони завжди безкоштовні!

Отримати безкоштовну консультацію