Інвентаризація відходів підприємства та звітність у сфері поводження з відходами

Станом на початок 2021 року в Україні склалась така ситуація – більшість підприємств взагалі ігнорує питання робіт у сфері поводження з відходами, чекаючи на зміни у законодавстві, які все ніяк не приймуть. Через це статистична більшість штрафів та приписів екологічної інспекції – саме через відсутність будь-яких документів у сфері поводження з відходами. Але ж, складання звіту з інвентаризації відходів підприємства не є дорогою або складною роботою – а без даного документу не є зрозумілим, під яку форму звітності підпадає те чи інше підприємство. Також треба відмітити, що у нових затверджених формах актів Держекоінспекції є такий пункт: «провести інвентаризацію відходів», єдиною відповіддю на який є наявний та актуальний звіт з інвентаризації відходів.

Чому це відправний документ щодо звітності підприємства у сфері поводження з відходами? В першу чергу тому, що даний технічний документ визначає та класифікує всі види відходів, що утворюються в процесі виробничої діяльності підприємства, їх кількісні та якісні показники, виконується розрахунок ПЗУВ (показника загального утворення відходів), таким чином визначаючи – чи потрібні підприємству реєстрові карти ОУВ, або ж достатньо раз на рік складати та подавати декларацію про утворення відходів (спрощена процедура звітності), або достатньо лише вести внутрішній облік відходів, слідкуючи за їх законною передачею ліцензіатам-утилізаторам.

Без якісно проведеної інвентаризації неможливо доказати факт відсутності необхідності вчиняти ті чи інші дії у сфері поводження з відходами. Наприклад, на вашому підприємстві ПЗУВ менше 50 умовних тон на рік – як довести це інспектору? Або ж кількість утворюваних відходів зменшилась, становить тепер менше 1000 умовних тон на рік, а раніше підприємство складало реєстрові карти ОУВ – як довести законність зміни форми звітності? Тільки провести інвентаризацію відходів та закріпити її у вигляді звіту з інвентаризації.

Ринкова практика доводить необхідність даної процедури – і ми пропонуємо «пакетну» послугу у сфері поводження з відходами, що включає в себе проведення інвентаризації та складання відповідного звіту, заведення журналів обліку відходів 1-ВТ, перевірка та оновлення за необхідності договорів на вивіз та утилізацію відходів, умов тимчасового зберігання відходів на території підприємства, всі необхідні консультації щодо вимог діючого законодавства, погодження із замовником та складання необхідної форми звітності. На наш погляд, достатньо лише раз на рік контролювати власну діяльність у сфері поводження з відходами – і підприємство буде демонструвати повну відповідність вимогам законодавства у сфері поводження з відходами.