ОВНС та отримання Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підприємства

Стаття спрямована надати інформацію та пояснити нашим замовникам вимоги до підприємств, що потребують отримання дозволу на викиди через наявне забруднення атмосферного повітря у процесі власної виробничої діяльності – чому саме ми завжди запитуємо наявність розділу ОВНС у складі проектної документації.

Розробка розділу ОВНС виконується згідно до ДБН 2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”. Розділ ОВНС є складовим технічним документом у будь-якому проекті будівництва чи реконструкції, та за своєю сутністю не дуже відрізняється від “Звіту з оцінки впливу на довкілля” – в ньому також враховуються усі кількісні та якісні показники навантаження на навколишнє середовище, розкривається планована діяльність підприємства з точки зору забруднення атмосферного повітря, програмними розрахунками гранично допустимих концентрацій, надається опис та характеристика джерел забруднення.

Звичайно, розділ ОВНС охоплює вплив також на поверхневі та підземні води, грунти, клімат і мікроклімат, план роботи з відходами підприємства та ін. Але саме у розрізі атмосферного навантаження цей розділ має суттєвий зміст і вплив на подальшу вже фактичну діяльність підприємства – адже після запуску об’єкту в експлуатацію саме розділ ОВНС є основою для отримання Дозволу на викилди ЗР в АП. Тобто, відповідальний Департамент екології (особливо у випадку, коли підприємство вперше отримує дозвіл на викиди) разом зі Звітом з інвентаризації джерел викидів запитує розділ ОВНС, як відправний технічний документ, згідно до якого також оцінює можливість та раціональність видачі Дозволу. А для підприємств у місті Києві ця вимога взагалі стала обов’язковою.

Для розуміння, виконуючи роботи з отримання Дозволу на викиди в атмосферне повітря, ми можемо обійтись без розділу ОВНС лише тоді, коли підприємство вже раніше мало такий дозвіл та просто оновлює його по завершенні кінцевого терміну дії – без змін у регламенті роботи обладнання, кількості джерел викидів, без реконстукції та технічного переоснащення. В інших випадках – чим якісніше виконано розділ ОВНС, тим швидше і простіше проходить процедура отримання Дозволу на викиди.

Нагадаємо також, що розробка розділу ОВНС вимагає наявності іменного сертифікату інженера-проектувальника, який несе особисту відповідальність за достовірність, повноту і якість наданої інформації. Так і розробка науково-технічної документації при отриманні дозволу на викиди – у підприємства-виконавця має бути право на проведення таких робіт.

Завжди звертайтесь до професійних підприємств у цій галузі, оскільки технічна документація – не описовий реферат із загальною інформацією.

Співпрацюйте із професіоналами!

Пропонуємо скористатись нашим досвідом для своєчасного отримання дозвільної документації у сфері охорони атмосферного повітря та запрошуємо до безкоштовної попередньої консультації.

Отримати безкоштовну консультацію