Дозвіл на спеціальне водокористування, кому і навіщо він потрібен

Дозвіл на спецводокористування – дозвільний документ, що надає право юридичній особі використовувати підземні або поверхневі води у процесі своєї діяльності, скидати забруднюючі речовини у водні об’єкти. Державним органом, уповноваженим у видачі таких дозволів, на сьогодні є Державне агентство водних ресурсів України.

У ринковій практиці можна виділити 3 базові варіанти або їх комбінації для розуміння того, яка саме послуга вам потрібна.

1. Підприємство використовує підземні та/або поверхневі води лише для власних виробничих та/або технічних потреб.

У цьому випадку розробляється нормативний розрахунок водокористування та водовідведення, складається обгрунтування потреби у воді та разом із пакетом документів за вимогами Держводагентства направляється на розгляд, кінцевим етапом якого за відсутності помилок у розрахунках чи суттєвих зауважень є видача Дозволу на спеціальне водокористування терміном дії 5 років.

2. Підприємство передає видобуту воду населенню (не плутати з субабонентами – юридичними особами).

У цьому випадку на початку розробляється технічний документ, що має назву – Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (ПІТНВПВ).

Цей документ окремо подається на погодження до Держводагентства та відповідного Департаменту екології та природних ресурсів при облдержадміністрації, що займає певний час.

Наприкінці ПІТНВПВ затверджуються органом місцевого самоврядування та разом із основним пакетом документів (нормативний розрахунок, обгрунтування та ін.) подається вже на отримання Дозволу.

3. Підприємство скидає забруднюючі речовини у водний об’єкт.

Задля законності такого скидання та оцінки його якісних і кількісних показників виконується окремий технічний документ – проект гранично допустимого скиду (ГДС).

Розрахунок робиться окремодля кожного випуску (точки скиду), у тому числі із використанням спеціальних комп’ютерних програм, аналізу даних лабораторних спостережень, збору всіх необхідних справочних та статистичних матеріалів. Після виконання проекту ГДС, він разом із відповідним пакетом документів також подається на отримання Дозволу на спеціальне водокористування, в якому безпосередньо фіксуються право підприємства на скид забруднюючих речовин та їх допустимі концентрації.

Таким чином, дозвіл на спецводокористування – єдиний дозвільний документ у сфері водного господарства, який за своєю сутністю покриває велику кількість питань. 

До того ж він є відправним документом у бухгалтерській звітності щодо використання водних ресурсів, першим і необхідним кроком для отримання ліцензії на централізоване водопостачання та водовідведення або спеціального дозволу на користування надрами (щодо промислового видобутку підземних вод).

Співпрацюйте із професіоналами!

Пропонуємо скористатись нашим досвідом для своєчасного отримання дозвільної документації у сфері спеціального водокористування та запрошуємо до безкоштовної попередньої консультації.

Отримати безкоштовну консультацію