Охорона та використання водних ресурсів

Проектні рішення у сфері спеціального водокористування та скиду забруднюючих речовин у водні об̓’єкти

Основним дозвільним документом в Україні, що дає право суб’єктам господарювання здійснювати спеціальне водокористування є Дозвіл на спеціальне водокористування.

Дозвіл на спеціальне водокористування отримують підприємства, які здійснюють забір води з поверхневих та/або підземних джерел водопостачання, скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

Пропонуємо повний комплекс послуг у сфері охорони та використання водних ресурсів, що включають в себе:

  • Розробка нормативного розрахунку водокористування та водовідведення (обґрунтування потреби у воді);
  • Розробка і погодження Індивідуальних технологічних нормативів використання питної води (ІТНВПВ) у разі відпуску води населенню;
  • Розробка проектів гранично допустимого скиду (ГДС) у разі скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти;
  • Оформлення пакету документів та супровід для отримання Дозволу на спеціальне водокористування.

Пропонуємо професійну розробку та супровід науково-технічної документації у сфері спеціального водокористування. Маємо багаторічний досвід в цій сфері та гарантуємо якісне надання послуг!